oudtop3HR

Publications Mr. Nico E. Oud

  

nicooudnwGijn, E. van, Melskens,S. en Oud, N.E. (1976). Verslag van een excursie naar Groot Brittannië. Tijdschrift voor Ziekenverpleging, 86, nr.8, pp. 351 - 360.

Oud, N.E. (1987). De verpleging in Nederland: Halverwege de professionalisering. Lezing in Medisch Centrum Alkmaar, d.d 14-04-'87. Utrecht: Het Beterschap.

Oud, N.E. (1991). Omgaan met agressie, het kan ook anders. NMV-Visie, 13, (9), pp. 4-5.

Oud, N.E. (1991). Eerste resultaten uit onderzoek. In thema nummer "Agressie en beleid" van het Tijdschrift voor Ziekenverpleging, 45, nr 13, pp. 454-459.

Oud, N.E. en Pasch, T. van de (1991). Verplegenden over agressie: De NMV enquête. Tijdschrift voor Ziekenverpleging, 45, nr 16, pp. 564-568.

Oud, N.E. (1991). Verpleegkundigen en agressie: een onderzoek naar verpleegkundigen in de psychiatrie en hun omgang met (dreigend) agressief gewelddadig patiëntengedrag. Doctoraal scriptie, Faculteit der Gezondheidswetenschappen, Rijksuniversiteit Limburg.

Oud, N.E. (1993). Het waarom van de verpleegkundige diagnose. Tijdschrift voor ziekenverpleging, 47, nr 5, pp. 166-169.

Oud, N.E. (1993): Aard, omvang en oorzaken van agressie. Deel 1 in: Steinmetz, H.D., L. Regeer & L.B. Hollander, Veiligheidsbeleid in de instelling – vanuit verpleegkundig perspectief, Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum.

Oud, N.E. (1993). Een professioneel verpleegkundig antwoord op agressie en geweld. Bijlage "praktijk" van Verpleegkunde Nieuws, nr 12, maart 1993.

Oud, N.E. (1993). The Netherlands. In: Quinn,S. and Russell,S. (eds.) (1993). Nursing, the European Dimension. London: Scutari Press.

Oud, N.E. (1993). Aggression und Gewalt. Plege aktuell, 10, 1993, pp.614-617.

  

Engelen,Y.M. en N.E. Oud (1994). Hanteren van probleemgedrag: Goedlachs en agressief. Verpleegkunde Professioneel,1,2,29 september 1994.

Oud, N.E., L. Regeer, en C. Salentijn (1995). Voorwoord en redactioneel Handboek Verpleegkundige Diagnostiek en Resultaten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Oud, N.E. (1995): The Netherlands: The application of nursing diagnoses in the Netherlands. In: Rantz, M.J. & P. LeMone (Eds): The proceedings of the 11th NANDA conference. Cinhal Informations Systems. (p.322-329).

Oud, Nic. E. (1995): Nursing diagnoses and applications in psychiatric and mental health nursing. In: Mortensen, R.A. (Ed.): Procedings of the first European Conference on Nursing Diagnoses – Creating a European Platform. Copenhagen: DINHR.

Oud, N.E. (1995 - 2003). Literatuuroverzicht in Handboek Verpleegkundige Diagnostiek en Resultaten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Oud, N.E. (1997). Agressie tegen verpleegkundigen. Handboek Verpleegkundig Consult, mei 1997. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Oud, N.E. (1997). De vertaling verzorgd van de Home Health Care Classification (HHCC) of Nursing diagnoses and interventions by V.K.Saba, voor het handboek (verschenen in oktober 1997).

Oud, N.E. (1998). The International Classification for Nursing Practice (ICNP): A unifying framework. In: Handboek verpleegkundig consult, aanvulling 11, juni 1998. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Nijman, H.L.I., G.J. Jansen en N.E. Oud (1998). Europese onderzoekers buigen zich over het agressieprobleem in de psychiatrie. TVZ, 1998, Nr. 19, Blz. 571.

International Council of Nurses (ICN) (1998): De waarde van verplegen in een veranderende wereld. Vertaling en bewerking door N.E. Oud. Maarssen, ELSEVIER / de Tijdstroom.

  

NANDA (1999). NANDA verpleegkundige diagnoses - definities en classificatie 1999-2000. Vertaling door N.E. Oud. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Clarke, June & Nico Oud (1999): Developments on language and classification, the European perspective: ACENDIO. In: Rantz, M.J. & P. LeMone (Eds): The proceedings of the 13th NANDA conference. Cinhal Informations Systems. (p.596-597).

Oud, Nico (1999): The Netherlands. In: Rantz, M.J. & P. LeMone (Eds): The proceedings of the 13th NANDA conference. Cinhal Informations Systems. (p.230-232).

Coler, M.S., M. de Olivieria Filha, G. Ozalting, K. Lutzen, D. Gorman, A. Rigol & N. Oud (1999): Violence: A NANDA Nursing Diagnosis targeted as a universal problem: one proposal for preventive intervention. In: Rantz, M.J. & P. LeMone (Eds): The proceedings of the 13th NANDA conference. Cinhal Informations Systems. (p.377-389).

Bowers, L., N.E. Oud et al (1999). A European perspective on psychiatric nursing and violent incidents: management, education and service organization. International Journal of Nursing Studies, 36 (1999) 217-222.

NANDA (2000): NANDA-definities van verpleegkundige diagnoses 1999-2000. Vertaling en bewerking door N.E.Oud. In: Handboek Verpleegkundige Diagnostiek, Interventies en Resultaten, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Martin, K.S. & N.J. Scheet (2000): Het Omaha-systeem: toepasing voor de maatschappelijke gezondheidszorg. Vertaling en bewerking door N.E. Oud. In: Handboek Verpleegkundige Diagnostiek, Interventies en Resultaten, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Oud, N.E. (2001): Aanvulling NANDA Verpleegkundige Diagnoses 2001-2002. In: Handboek Verpleegkundige Diagnostiek, Interventies en Resultaten, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Oud, N.E. (2001): International classification of nursing practice (ICNP) – An introduction (Article in Italian), Prof. Inferm, 2001, Apr-Jun; 54(2):85-9.

Oud, N.E. (2001): Over nut en noodzaak van het evaluatief meten, registreren en classificeren van verpleegkundige data. Lezing t.b.v. de conferentie “transparency of home health care nursing to health care management: usage of nursing standardised languages and classifications, donderdag 20 september 2001, Rijksinstituut voor ziekte- en Invalidieitsverzekering – Dienst voor Geneeskundige Verzorging, Brussel.

Stolte, K.M. (2001): Welbevinden in verpleegkundige zorgverlening en als verpleegkundige diagnose – Krachtenanamnese – Relaties tussen verpleegkundige diagnoses van welbevinden gedrag en interventies. Vertaling en bewerking door N.E. Oud. In: Handboek Verpleegkundige Diagnostiek, Interventies en Resultaten, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Oud, N.E. (ed.) (2001): Proceedings of the 3rd European Conference of ACENDIO, 23-24 March, 2001, Berlin – Germany. Bern: Huber Verlag.

   

Oud, Nico (ed.) (2002): ACENDIO 2002 – Proceedings of the spezial conference of the ACENDIO in Vienna. Bern: Huber Verlag.

NANDA (2003). NANDA verpleegkundige diagnoses - definities en classificatie 2003 - 2004. Vertaling en bewerking door N.E.Oud. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Oud, N.E. (2003): Een terminologiereservoir voor verpleegkundige diagnostiek: NANDA-ICF-DSM-IVVP geordend volgens de functionele gezondheidspatronen. In: Handboek Verpleegkundige Diagnostiek, Interventies en Resultaten, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Oud, N.E. (ed.) (2003): Proceedings of the 4th European Conference of ACENDIO, 20-22 March 2003, Paris – France. Bern: Huber Verlag.

Walter, G. & N.E. Oud (2003): Aggression und Gewalt in der Psychiatrie. Pflege Aktuell, 2003 Nov;57(11):568-73.

Oud, N.E., W. Sermeus & M. Ehnfors (eds) (2005): Proceedings of the 5th European Conference of ACENDIO, April 2005, Bled – Slovenië. Bern: Huber Verlag.

Palmstierna, T., H. Nijman & N.E. Oud (eds.) (2005): Proceedings of the 4th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, 20-21 October, 2005, Vienna - Austria. Amsterdam: Oud Consultancy.

Oud, N.E. (2005): Agressie. Hoodstuk 2 in: Achterberg, Th. Van., A.M. Eliens & N.C.M. Strijbol (red.) (2e geheel herziene druk): Effectief verplegen, deel 2. Dwingeloo: Kavanah.

Nijman, H., L. Bowers, N.E. Oud & G. Jansen (2005): Psychiatric Nurses’ Experiences with Inpatient Aggression. Aggressive Behaviour, Volume 31, pages 217-227 (2005).

Walter, Gernot, Oud, Nico & Schrenk, Wolfgang (2006): Ausbildung zum Berater und internen Trainer für Aggressions- und Sicherheitsmanagement In: Needham, Ian, Schoppmann, Susanne, Schulz Michael & Stefan, Harald (Hrsg.) (2006): Psychiatrische Pflege als Praxis und Wissenschaft. Ibicura, Unterostendorf.

Oud, N.E. (2006): Aggression Management Training Programs: Contents, Implementation, and Organization. Chapter 10 in: (Richter, D & R. Whittington) (eds): Violence in Mental Health Settings – causes, consequences, management. New York: Springer.

  

Walter, Gernot, Oud, Nico (2007): Health & Safety – Safety Management & Training (on behalf of ENTMA, European Network for Trainers in Management of Aggression) IN: Mental Health in Europe: the contribution of psychiatric nursing practice and science - “Discover the Field, enjoy the scenery”, Arnhem 2007.

Oud, N.E., F. Sheerin, M.Ehnfors & W. Sermeus (eds) (2007): Proceedings of the 6th European Conference of ACENDIO, Amsterdam: Oud Consultancy.

Lavin, MA., N. Oud & Threats (2007): A comparison of the similarities and differences between NANDA and the ICF. In: Oud, N.E., F. Sheerin, M.Ehnfors & W. Sermeus (eds)(2007): Proceedings of the 6th European Conference of ACENDIO, Amsterdam: Oud Consultancy. (p. 93-96).

Callaghan, P., T. Palmstierna, H. Nijman & N.E. Oud (eds.) (2007): Proceedings of the 5th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry. Dwingeloo: Kavanah.

Jonker E.J., P.J. Goossens, I.H. Steenhuis & N.E. Oud (2008): Patient aggression in clinical psychiatry: perceptions of mental health nurses. Psychiatr Ment Health Nurs. 2008 Aug;15(6):492-9.

Needham, I., M. Kingma, L. O’Brien-Pallas, K. McKenna, R. Tucker & N.E. Oud (eds) (2008): Proceedings of the first International Conference on Workplace Violence in the Health Sector. Dwingeloo: Kavanah.

Oud, Nico & Walter, Gernot (2009): Aggression in der Pflege, Ibicura, Unterostendorf.

I. Needham, P. Callaghan, T. Palmstierna, H. Nijman & N. Oud (Eds.) (2009): Proceedings of the 6th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry. Dwingeloo: Kavanah.

Loughland, C.M., G. Lawrence, J. Allen, M. Hunter, T.J. Lewin, N.E. Oud and V.J. Carr (2009). Aggression and trauma experiences among carer-relatives of people with psychosis. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 44 (12).

Gale, C., Hannah, A., Swain, N., Gray, A., Coverdale, J., Oud, N. (2009). Patient aggression perceived by community support workers. Australasian Psychiatry, 17: 6, 497-501.

  

Nau, J., Oud, N.E. & Walter, G. (2010) Explaining, Reflecting and Managing Aggression and Violence in Health Care using the NOW-Model In: Proceedings of the second International Conference on Workplace Violence in the Health Sector : From Awareness to Sustainable Action (Needham, I. & et al. eds.) Kavanah, Dwingeloo, pp. 394-398.

Oud, N. (2010). Problematiek nog te - weinig erkend Agressie en geweld hebben effect op functioneren. Verpleging NU Juni 2010; 9-11.

Needham, I., M. Kingma, K. McKenna N.E. Oud (eds) (2010): Violence in the Health Sector - Proceedings of the second International Conference on Workplace Violence in the Health Sector. Dwingeloo: Kavanah.

Nau, J., Walter, G. & Oud, N.E. (2011) Gewalt - (k)ein Thema in Einrichtungen des Gesundheitswesens - Fast alle betrifft's Fast alle schweigen. Pflegezeitschrift 2011, Jg. 64, Heft 6, 346-349.

Thijs Beckers, Nico Oud, Andre Merks, Wim Houtjes (2011): The effect of physical space on aggression in closed admission wards of psychiatric hospitals in the Netherlands: A quantitative study with a nation-wide sampling frame. In: I. Needham, T. Palmstierna, H. Nijman, R. Almvik & N. Oud (Eds.) (2011): Proceedings of the 7th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry – Challenges for care and treatment. Dwingeloo: Kavanah., pp 152-154

Nau, J., Walter, G. & Oud, N.E. (2011): Gewalt - (k)ein Thema in Einrichtungen des Gesundheitswesens, Teil 2 - Eskalationsspirale? – Ohne mich! Pflegezeitschrift 2011, Jg. 64, Heft 8, 468-471

Oud, N.E. (2011): Agressie. Hoofdstuk 2 in: Achterberg, Th. Van., A.M. Eliens & G.J.J.W. Bours (red.)(3e geheel herziene druk): Effectief verplegen, deel 2. Dwingeloo: Kananah.

James B.O., Isa, E.W., Oud, N. (2011): Patient aggression in psychiatric services: the experience of a sample of nurses at two psychiatric facilities in Nigeria. Afr J Pschiatry 2011; 14: 130-133.

I. Needham, T. Palmstierna, H. Nijman, R. Almvik & N. Oud (Eds.) (2011): Proceedings of the 7th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry – Challenges for care and treatment. Dwingeloo: Kavanah.

    

Walter, G., J. Nau & N. Oud (eds.) (2012): Aggression und Aggressionsmanagement – Praxishandbuch für Gesundheits- und Sozialberufe. Bern: Huber Verlag.

Needham, I., K. McKenna, M. Kingma & N. Oud (Eds.) (2012): Violence in the Health Sector - Proceedings of the third International Conference on Workplace Violence in the Health Sector – Linking local initiatives with global learning. Dwingeloo: Kavanah.

Walter, G., J. Nau & N. Oud (2013): Kompetenter Umgang mit Aggression – Mitarbeiterschulung und Führung sind Schlüsselfaktoren. Praxiswissen Psychosozial, Heft 12, 2013, 34-37.

Callaghan, Patrick., Nico Oud, Johan Håkon Bjørngaard, Henk Nijman, Tom Palmstierna, Roger Almvik & Bart Thomas (Eds.) (2013): Proceedings of the 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry – New horizons in interdisciplinary approaches. Dwingeloo: Kavanah.

Maria Dolores Piqueras Acevedo, Juan J. Gascón Cánovas, José Mª Salcedo-López, Carles Iniesta-Navalón, Gustavo Granados-Paucar, Pascual Piñera-Salmerón, Nico Oud, Antonia Gallardo-Robles, María J. Sánchez-Carrasco (2013): Relationship between the incidence of violence in emergency medical services and type of assistance provided. In: Callaghan, Patrick., Nico Oud, Johan Håkon Bjørngaard, Henk Nijman, Tom Palmstierna, Roger Almvik & Bart Thomas (Eds.) (2013): Proceedings of the 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry – New horizons in interdisciplinary approaches. Dwingeloo: Kavanah. Pg 202

Nico Oud (2013): Pflegesprache - Die Entwicklung und Anwendung Von Pflegediagnosen. Presentation at the Tag der Pflege, Warstein – Germany, 17 Oktober 2013.

Nico Oud (2014): „Mit Sicherheit in Kontakt bleiben" Prävention und Management von aggressivem Verhalten in der Psychiatrie. Conference Paper, April 2014 at the 5. Gesundheits- und Krankenpflegeschülerinnen-Kongress – Wien – Austria.

Ian Needham, Mireille Kingma, Kevin McKenna, Odile Frank, Carol Tuttas, Stuart Kingma & Nico Oud (2014): Proceedings of the Fourth International Conference on Violence in the Health Sector - "Towards safety, security and wellbeing for all". Dwingeloo: Kavanah

    

Nico Oud (2015): Persönliches Problem oder Strukturelle Herausforderung. Conference Paper · June 2015 - Conference: Fachtagung Gewalt in Institutionen, At Graz - Österreich / Austria

Nico Oud (2015): EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE INTERNATIONALE ENTWICKLUNG Conference Paper - June 2015 - Conference: Tagung "High Noon" : Gewalt und Deeskalation in Gesundheitseinrichtungen, At Wien / Vienna - Österreich / Austria

Johannes Nau, Gernot Walter und Nico Oud (2015): Verhalten in kritischen Situationen. Article in Thieme 0412015 CNE.fortbildung.

Patrick Callaghan, Nico Oud, Johan Håkon Bjørngaard, Henk Nijman, Tom Palmstierna & Joy Duxbury (Editors) (2015): Proceedings of the 9th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry: Advancing Knowledge; transforming practice. Dwingeloo: Kavanah

Ian Needham, Kevin McKenna, Odile Frank & Nico Oud (2016): Proceedings 5th International Conference on Violence in the Health Sector - "broadening our view - responding together". Dwingeloo: Kavanah

Nico Oud (2016): “Mit Sicherheit in Kontakt Bleiben” Gewalt und Deeskalation in Pflegebereichen. Conference Paper – October 2016 - Workshop bei Fachtagung Pflegenslänglich Rotes Kreuz Salzburg - Österreich

Johannes Nau, Gernot Walter, Nico Oud (2016): Poster presentation: The NOW-Model. October 2016 at the Fifth International Conference on Violence in the Health Sector - Broadening our view - responding together, Dublin – Ireland.

Nico Oud (2017): “Gewalt und Deeskalationsmanagement im Krankenhaus – eine europäische Entwicklung” – November (16/11/2017) – Vortrag bei Fachtagung “Recht und Sicherheit im Krankenhaus”, Kaiser Franz Josef Spital, Wiener KAV – Wien - Österreich

Patrick Callaghan, Nico Oud, Henk Nijman, Tom Palmstierna & Joy Duxbury (Editors) (2017): Proceedings of the 10th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry: Advancing Knowledge; transforming practice. Amsterdam: Oud Consultancy

Johannes Nau, Nico E. Oud & Gernot Walter (Herausgeber) (2018): Gewaltfreie Pflege – Praxishandbuch zum Umgang mit aggressiven und potenziell gewalttätigen Patienten. Bern: Huber Verlag

Needham, I., McKenna, K., Frank, O. & Oud., N. (2018): Proceedings 6th International Conference on Violence in the Health Sector – “Advancing the delivery of Positive Practice”, Amsterdam: Oud Consultancy.

Nico Oud & Gernot Walter (2018): “Entwicklungen im Aggressionsmanagement in Europa” – 23. November 2018 – Zürich – Schweiz, Vortrag während Jubiläums – Mitgliederversammlung NAGS-CH.

 

 

 

 

Top

  

© Oud Consultancy - Amsterdam - The Netherlands
 

                  restraintreductionnetworkHR