oudtop1HR

Introductie / Introduction

  

Oud Consultancy is een netwerkbureau dat sinds 1998 vanuit een verpleegkundig perspectief zich richt op professionals en organisaties in de gezondheidszorg. Hiertoe wordt in de praktijk nauw samengewerkt met “CONNECTING” – Maatschap voor Consult en Training te Amsterdam.

Onze ervaring en deskundigheid spitst zich toe op het ontwikkelen en uitvoeren van op maat gesneden cursussen, trainingen, opleidingen, workshops, ondersteuning of counseling inzake verpleegkundige methodiekontwikkeling en classificaties, agressiehantering en sociale veiligheid, veiligheidsbeleid en management de organisatie van (inter)nationale congressen en conferenties op dit terrein.

      

Oud Consultancy is since 1998 a network organisation working from a nursing perspective for health care professionals and organizations. For this purpose Oud Consultancy is cooperating with “CONNECTING” – Partnership for Consultancy and Training in Amsterdam – the Netherlands.

Our experience and expertise is especially directed at the development and carrying out of tailored made courses, trainings, workshops, coaching or counselling projects regarding nursing terminology and classifications, management of aggression and social safety and policy management with the organization of (inter)national congresses and conferences related to those topics / issues.

 

 

  

  

Oud Consultancy - Amsterdam - The Netherlands
 

                  restraintreductionnetworkHR