ggzvsjubileum

Geachte heer, mevrouw,

De Stichting Opleidingsinstelling GGZ-VS is opgericht op 11 december 1997. In 2013 bestaat de opleiding tot GGZ Verpleegkundig Specialist dan ook 15 jaar. In het kader van dit 3e lustrum wordt een jubileumcongres georganiseerd, dat in het teken staat van “verantwoord behandelen”. De rol van behandelverantwoordelijke en de daarbij behorende competenties om de kwaliteit van de patiŽntenzorg te waarborgen en te verbeteren en het zorgaanbod verder te ontwikkelen, staan tijdens dit jubileumcongres centraal.

Verschillende sprekers zullen ons informeren over ‘the state of the art’ van het verpleegkundig specialisme in Nederland en daarbuiten. Zo zal uitgebreid worden stilgestaan bij de internationale ontwikkelingen rond het verpleegkundig specialisme, de gehanteerde titels en daarbij behorende beroepsinhouden. Tevens worden verschillende hedendaagse Nederlandse beroepspraktijken uitgelicht. En de verantwoordelijkheid van de verpleegkundig specialist voor de geleverde kwaliteit van zorg in veranderende multidisciplinaire samenwerkingsrelaties wordt nader onderzocht. Wetenschappers gaan met elkaar in gesprek over nieuwe inzichten rond verantwoord behandelen. Partijen die vanuit de zijlijn de zorg vanuit wet- en regelgeving aansturen en moduleren gaan met de zaal in gesprek over de wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden voor de verpleegkundig specialist nu en in de toekomst.

De dag wordt voorgezeten en begeleid door drs. Sabine Uitslag, verpleegkundige en voormalig lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA.

Wij nodigen u graag uit ook deel te nemen aan het congres. U kunt zich hier aanmelden. De kosten voor deelname aan het congres bedragen € 275,-. Voor GGZ-VS studenten en GGZ-VS Alumni geldt een gereduceerd tarief.

Verder kunt u hier zien wie de sprekers zijn en welke presentaties er gegeven zullen worden.

Tot ziens op woensdag 5 juni 2013

Met vriendelijke groet,

drs. Rob Bakker
Directeur Opleidingsinstelling Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist

Accreditatie voor de nascholing Verpleegkundig Specialisme GGZ is aangevraagd bij de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV).

Uitnodiging